home |  links | contact | sitemap

 

 

Opleiding en training

Bij het werken op hoogte, zoals in een klimbos of klimpark, is kennis en ervaring belangrijk voor de veiligheid. Met de kennis en ervaring kan de werknemer sneller inspelen op situaties die zich voordoen. De werknemer beschikt over deze kennis.

Van uw werknemers wordt verwacht dat ze veilig werken en kennis hebben m.b.t. het werken met klimmaterialen op hoogte. Om deze kennis te verkrijgen zijn er opleidingen ontwikkeld door High Tree Adventure.

Werken op hoogte met deelnemers vraagt veel van een instructeur. Deze moet altijd rust uitstralen en de deelnemer een veilig gevoel geven, daarnaast is kennis van materialen ook een voorwaarde van de opleiding.

Werken op hoogte brengt namelijk risico’s met zich mee. Opleidingen en de terugkerende opleiding/trainingsdagen moeten deze risico’s uitsluiten dan wel tot een minimum beperken.

De instructeurs leren oa om op een veilige en verantwoorde manier deelnemers uit het parcours te halen. Daarbij komt materiaalkennis, klimtechniek, omgaan met panieksituaties  en keuringseisen van de hindernissen aan de orde.

Opleidingstraject

Er zijn verschillende levels in opleiding tot kliminstructeur. Aan de meeste opleidingen zit een geldigheidsduur vast. Ieder jaar moet deze geldigheidsduur dan verlengd worden door nogmaals op een herhalingsdag te laten zien dat alle vaardigheden nog steeds beheerst worden.

Daarnaast worden trainingen verzorgt voor het management van het park.